Podatek od nieruchomości

Dziś w naszym kraju każdy posiadacz nieruchomości żory jest zmuszony do płacenia odpowiedniego podatku od nieruchomości. Taki podatek jest jasno określony poprzez prawo samorządowe. Oczywiście z roku na rok może się to zmieniać, jednak zwykle jest to stałą suma. W przypadku nieruchomości budowanych zwykle początek daty od kiedy trzeba płacić podatki jest wtedy kiedy budowla została ukończona lub wraz z pierwszym dnem kiedy zaczęto używać takiej nieruchomości. Każda gmina co jakiś czas ustala jak wysoki powinien być podatek od nieruchomości. Dlatego w miastach jest zwykle większy podatek niż w gminach wiejskich. Jak obliczyć sumę podatku od nieruchomości? Nic łatwiejszego wystarczy że sumę podaną przez gminę pomnożymy przez wielkość powierzchni danej nieruchomości żory. O podatku za nieruchomość trzeba zawsze pamiętać, gdyż nie uiszczenie takiego podatku spowoduje, że będziemy musieli zapłacić karę do odpowiedniego urzędu, pod który podlega nasza nieruchomość, tak więc warto o tym pamiętać.

Comments are closed.